EVENTS

CENTRESTAGE UPCOMING EVENTS

  • Fil-Ħemda tal-Lejl
    Multiple Dates
    Fri, 09 Dec
    Il-Belt Valletta
    X'se jkun qet jigri fil-'workshop ta' Father Christmas? Dawn l-ghefieret (elves) se jkollhom bzonn l-ghajnuna? Se jlahhqu jlestu r-rigali kollha? Idhlu intom ukoll fil-workshop ta' Father Christmas u kunu parti minn din l-avventura